VISU VEIDU JURIDISKIE PAKALPOJUMI NAMU APSAIMNIEKOTĀJIEM

Viens no mūsu biroja lepnumiem ir sadarbība ar biedrībām un komersantiem, kas apsaimnieko dzīvojamās mājas. Mūsu juristi ar ilggadēju pieredzi specifiskajos apsaimniekošanas jautājumos ar prieku palīdz risināt visas šīs nozares problēmas.

JURIDISKIE PAKALPOJUMI NAMU APSAIMNIEKOTĀJIEM

Mūsu speciālisti labi pārzina visas apsaimniekošanas jomas nianses, sniedzot plašu pakalpojumu spektru. Klienta interešu aizstāvībai tiek veikti visi nepieciešamie darbi, tajā skaitā:

* Pārstāvība ārpustiesas strīdu risināšanā (pirmstiesas brīdinājumu sagatavošana, pretenziju, paskaidrojumu par pretenzijām sagatavošana u.c.)
* Alternatīvie strīdus izskatīšanas veidi
* Pārstāvība tiesās, tajā skaitā pieteikumu, paskaidrojumu, iesniegumu, lūgumu sagatavošana

* Līgumu sagatavošana un saskaņošana ar dzīvokļu īpašniekiem
Namu apsmainiekotājiem svarīgi izvēlēties profesionālus un šajā sfērā pieredzējušus juristus apsaimniekošanas līgumu sagatavošanai

APSAIMNIEKOŠANAS LĪGUMS

Ļoti svarīgs elements namu apsaimniekotāja veiksmīgai darbībai ir sadarbības līgumi ar dzīvokļu īpašniekiem. Mūsu birojs izstrādājis virkni šāda veida līgumu, piedāvājot individuālu pieeju katram klientam. Visiem šīs nozares pārstāvjiem svarīgi izvēlēties profesionālus un šajā sfērā pieredzējušus juristus apsaimniekošanas līgumu sagatavošanai, jo šie līgumi bieži vien tiek slēgti desmitiem vai pat simtiem dzīvokļu īpašnieku, un kļūda tajos var novest pie nevēlamām sekām.