ĢIMENES TIESĪBU PROBLEMĀTIKA

Ģimenes tiesību jautājumi allaž bijuši visdelikātākie no visiem tiesību veidiem, jo tie bieži skar bērnus, laulības dzīvi un citus jūtīgus jautājumus, par kuriem cilvēki nelabprāt runā ar svešiniekiem.

Maksimāla konfidencialitāte

Tāpēc mūsu biroja speciālisti pievērš īpašu uzmanību, lai nodrošinātu maksimālu konfidencialitāti šajos jautājumos, kā arī drošu vidi konsultāciju laikā. Tiek piedāvāta kvalitatīva palīdzība un oriģināli risinājumus tādos jautājumos kā laulības līgumi, laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa, adopcija, u.c.
Laulības līgums tiek maldīgi saistīts ar neuzticēšanos viens otram, taču patiesībā tas ir svarīgs tiesību instruments, lai pasargātu Jūsu ģimeni

LAULĪBAS LĪGUMS

Vēl nesenā pagātnē laulības līgums (gan pirms, gan pēc laulības noslēgšanas) tika maldīgi uzskatīts par neuzticēšanās rādītāju, taču realitāte tas ir svarīgs tiesību instruments, lai pasargātu Jūsu ģimeni gan no finansiālām problēmām, gan liekiem konfliktiem tuvā vai tālākā nākotnē. Piemēram, laulības līgums par mantas šķirtību nav radīts tikai mantas dalīšanas nolūkos šķiršanās gadījumā, šis līgums var paglābt visu Jūsu ģimeni no bankrota gadījumā, ja vienam no laulātajiem radušās finansiālas grūtības.

PIEMĒRS

Vīrs ir nonācis dažādu ātro un patēriņa kredītu gūstā, un pret viņu vēršas parādu piedzinēji. Pēc tiesas tie vēršas pie zvērināta tiesu izpildītāju, lai minēto parādu no vīra piedzītu. Ja starp laulātajiem nav noslēgts laulības līgums par mantas šķirtību, tiesu izpildītājs piedziņu var vērst ne tikai pret vīra mantu, bet arī pret mantu, kas pieder sievai, ja tā iegādāta laulības laikā. Tādējādi ne tikai vīrs, bet arī sieva vīra darbību dēļ var nonākt nopietnās finansiālās grūtības, kas ir īpaši bīstami, ja ģimenē ir bērni, kuriem šie naudas līdzekļi ir nepieciešami. Ļoti nepatīkama šī situācija ir arī gadījumā, ja laulātie jau dzīvo atsevišķu dzīvi, bet laulību vēl nav oficiāli šķīruši. No visām šīm un citām problēmām var izvairīties, parakstot laulības līgumu.