JURIDISKO PERSONU APKALPOŠANA (KOMERCTIESĪBAS)

Mūsu birojs piedāvā ātrus un mūsdienīgus risinājumus komerctiesību jautājumos, pastāvīgajiem klientiem piedāvājot ievērojamas atlaides. Pakalpojumu klāstā cita starp ietilpst:

* dokumentu sagatavošana sabiedrību dibināšanai un darbības nodrošināšanai

* reģistrācija un izmaiņas Uzņēmumu reģistrā

* dažādu līgumu un vienošanās sagatavošana, pārbaude un labošana

* sabiedrības likvidācijas procesa nodrošināšana

* u.c. ar komerctiesībām saistītu jautājumu risināšana

Mūsu juristu birojs ne tikai palīdz klientiem veikt visas formalitātes, lai sekmīgi nodrošinātu uzņēmējdarbības veikšanu, bet arī sniedz konsultācijas ikdienā

DARĪJUMI AR PAMAT KAPITĀLA DAĻĀM

Mūsu birojs nodrošina juridisko palīdzību sabiedrību atsavināšanas darījumos – gan darījuma juridisko izpēti un risku izvērtēšanu, gan dokumentācijas sagatavošanu. Tāpat tiek nodrošināta arī sabiedrību dalībnieku un akcionāru interešu pārstāvība. Aicinām uzticēt komercsabiedrību pārdošanu vai pirkšanu mūsu biroja juristiem, lai darījumi ar pamatkapitāla daļām radītu mazāk raizes.

KONSULTĀCIJAS

Uzņēmējdarbība ir saistīta ar apjomīgu formalitāšu veikšanu, kas aizņem ne tikai daudz laika, bet arī daudz enerģijas. Mūsu birojs ne tikai palīdz klientiem veikt visas formalitātes, lai sekmīgi nodrošinātu uzņēmējdarbības veikšanu, bet arī sniedz konsultācijas ikdienā. Gan kā racionālāk organizēt uzņēmuma juridiskos jautājumus, gan par darba tiesībām un darba aizsardzības prasībām.