Līgumi

LĪGUMU SAGATAVOŠANA UN REDIĢĒŠANA

Līgumu daudzveidība mūsdienu vidē ir patiesi milzīga, sākot ar sadarbības vai pirkuma līgumiem, beidzot ar mantojuma vai laulības līgumiem. Šo dokumentu sagatavošana ir nenovērtējami svarīga, jo kļūdas tajā var radīt nelabojamas u nevēlamas sekas. Mūsu juristu birojs izveido un rediģē līgumus, paturot prātā lielo atbildību, kas gulstās uz mūsu placiem, veicot šo darbu.

LĪGUMU SAGATAVOŠANA

Lai arī līgumu būtība dažkārt var šķist ļoti vienkārša, sagatavojot līgumu, ir jāpievērš liela uzmanība virknei sīkumu. Piemēram, nepietiek norādīt, ka kāda darbība līguma pusei ir aizliegta, no šāda punkta būtībā nav nekādas juridiskas jēgas. Svarīgi ir norādīt, kādas par šī aizlieguma neievērošanu būs sekas, un kā tās tiks realizētas. Tātad minētajā piemērā jāparedz soda apmērs par neatļautās darbības veikšanu un termiņš, kurā noteikuma pārkāpējs sodu maksā.

Bieži arī vienkāršiem līgumiem vai šķietami vienkāršām lietām nepieciešama pieredzējuša jurista uzmanība, lai tas dotu klientam vēlamo rezultātu.
Bieži arī vienkāršiem līgumiem vai šķietami vienkāršām lietām nepieciešama pieredzējuša jurista uzmanība, lai tas dotu klientam vēlamo rezultātu
Jurists nedrīkst kļūt par iemeslu līguma neparakstīšanai, t.i. pārlieku skrupulozi vērtēt katru līguma punktu, iznīcinot visu darījumu

LĪGUMU KORIĢĒŠANA UN SASKAŅOŠANA

Gandrīz jebkura darījuma pamatā ir līgums. Tā kvalitāte un noteikumi ir stūrakmens tam, kā tālāk virzīsies sadarbība ar Jūsu partneriem. Visbiežāk slēdzot līgumu, viena no pusēm atsūta otrai pusei līguma pirmo versiju (uzmetumu) saskaņošanai. Protams, tā ietver sevī punktus, ko līgumā vairāk vēlas redzēt līguma sagatavotājs, un nosacījumi pārsvarā veidoti tam par labu. Laba jurista kvalitātes rādītājs ir spēja pēc iespējas pārveidot noteikumus sava klienta interesēs, pamanot visus slēptos draudus, ko līguma sagatavotājs vēlējies atstāt nepamanītus. 

 

Un pats svarīgākais, veicot šīs izmaiņas - nepārspīlēt. Jurists nedrīkst kļūt par iemeslu līguma neparakstīšanai, t.i. pārlieku skrupulozi vērtēt katru līguma punktu, iznīcinot visu darījumu, kā rezultātā līgums netiek parakstīts vispār. Zelta vidusceļa atrašana, maksimāli izcīnot labākos noteikumus savam klientam, tas ir mūsu juristu biroja darba princips, saskaņojot līgumus mūsu klientiem.