Maksātnespēja

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA
23 202 032

Ievadiet savu vārdu
Ievadiet telefona nr.
Invalid Input

KĀDAS IR MAKSĀTNESPĒJAS PRIEKŠROCĪBAS?

Parāda apjoms

Parāda apjoms vairs neaug

Bankas konts

Jūsu konts netiek bloķēts

Saglabājas ienākumi

Jūs saglabājat lielāko daļu algas

Ierobežots termiņš

Ierobežots termiņš, pēc kura no parādiem esat brīvs pavisam

Biežāk uzdotie jautājumi

Cik izmaksā maksātnespējas process fiziskai personai?
Izdevumus šajā gadījumā var sadalīt divās grupās- izdevumi procesa uzsākšanai un izdevumi procesa laikā. Izdevumi procesa uzsākšanai:

1) 70 EUR - Valsts nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs (Saņēmējs- Valsts Kase),

2) 5,37 EUR - Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi (Saņēmējs- Tiesu administrācija),

3) 1240 EUR - Depozīta samaksa (Saņēmējs- Maksātnespējas kontroles dienests),

4) Jurista atalgojums par pieteikuma, stratēģijas, saistību dzēšanas plāna sastādīšanu un konsultācijām kontaktā ar kreditoriem un administratoru atkarīgs no situācijas sarežģītības. Par to klients ar speciālistu vienojas klātienē bezmaksas konsultācijas laikā. Izdevumi procesa laikā:

1) Maksātnespējas procesa saistību dzēšanas plāna daļā jāveic maksājums kreditoriem vienas trešās daļas no algas (pēc nodokļu nomaksas) apmērā. Minimālais apmērs- 207 EUR.

Kādēļ maksātnespējas variants jums ir labāks par piedziņu?

Ja pret jums vērš parādu piedziņu (t.i. ja maksātnespēju NEVEICAT). Pirmkārt, kad jūsu parāds nonāks pie parādu piedzinējiem un vēlāk arī tiesā, jūsu parāda apjoms nozīmīgi pieaugs. Klāt tiks pieskaitīti piedzinēju izdevumi, visi iespējamie procenti un sodi. Pēc tiesas arī zvērināta tiesu izpildītāja izdevumi utt. Jūsu parāds var nekontrolējami pieaugt.
Otrkārt, zvērināts tiesu izpildītājs visbiežāk bloķēs jūsu kontus, kas rada lielas neērtības jūsu ikdienas dzīvē. Treškārt, ja jūsu parāda apjoms ir liels, no jūsu algas tiks atvilkts viss iespējamais, atstājot vien iztikas minimumu. Ceturtkārt, jūsu nu jau palielinātais parāds jums būs jāapmaksā līdz pēdējam centam, tātad tīri teorētiski jūs to varat maksāt visu atlikušo mūžu.

Savukārt, izmantojot maksātnespējas procesu: 1. Parāda apjoms vairs neaug, tiek ņemtas vērā summas bez kavējuma procentiem. 2. Jūsu konts netiks bloķēts. 3. Jūs saglabāsiet vismaz divas trešdaļas algas 4. Salīdzinoši nelielie maksājumi būs jāveic tikai kontrolētu laika periodu. Visbiežāk, pie vidējiem parādiem, tie ir 6-12 mēneši.

Maksātnespējas IZMAKSAS UN TERMIŅI

Ar prieku varam paziņot, ka pirmo konsultāciju maksātnespējas jautājumos mūsu birojs piedāvā PAR BRĪVU. Tātad lai precīzi noskaidrotu, ko tieši nozīmē maksātnespēja, un vai tas piemērots Jums, nav jāiztērē ne centa.

Konkrētās maksātnespējas izmaksas, kā arī tā termiņi atkarīgi no vairākiem faktoriem. Piemēram, jūsu parāda apjums, jūsu alga u.c. Lai precizētu izmaksu summu un termiņus, aicinām izmantot bezmaksas konsultāciju mūsu birojā.
MŪSU BIROJS UN MAKSĀTNESPĒJA.
Ja Jūsu privātās parādsaistības pārsniedz 5000 eiro, ir vērts apsvērt maksātnespējas procesu, lai no pārmērīgā parādu gūsta izkļūtu. Mūsu biroja juristi specializējas maksātnespējas jautājumos, tāpēc uzkrāta milzīga pieredze tieši darbā, kas saistīts ar sagatavošanos maksātnespējas procesam, kā arī palīdzību veiksmīgai procesa uzsākšanai un pabeigšanai. Individuāli un rūpīgi pieejam katrai mūsu klienta problēmai, meklējot oriģinālus risinājumus pat visneparastākajos gadījumos.

VISBIEŽĀK SASTOPAMIE MĪTI PAR MAKSĀTNESPĒJU

Ikdienā strādājot ar daudziem klientiem, kas gatavojas maksātnespējas procesam vai ir dažādos tā posmos, var novērot pāris kļūdainus priekšstatus, kas kaut kādu iemeslu dēļ izveidojušies mūsdienu sabiedrībā. Šie uzskati ir ne tikai nepareizi, bet arī neproduktīvi, jo var novest pie nepareizu lēmumu pieņemšanas vai radīt situāciju, kad maksātnespējas process vairs nav sekmīgi pabeidzams.
Kļūda : Pirms maksātnespējas procesa iesākšanas paņemt vēl vairākus kredītus.

Tā, piemēram, noteikti nepareizs ir pieņēmums, ka pirms maksātnespējas procesa iesākšanas var paņemt cik vien daudz ātros kredītus vēlamies, jo procesā “kredīti taču tāpat tiks dzēsti” un tā izdevumi lielākoties nemainās atkarībā no kopējo pārādu saistību apmēra. Taču tā viss nav. Pēdējā brīdī uzņemtas parādsaistības var būt šķērslis sekmīgai maksātnespējas procesa pabeigšanai. Šāda rīcība var tikt iztulkota kā ļaunprātība – sevis novešana līdz maksātnespējai vai zaudējumu radīšana kreditoriem. Daļa taisnības ir tikai tajā, ka maksātnespējas procesa izdevumi nemainās atkarībā no kopējo pārādu saistību apmēra. Ja parādu saistības svārstās starp 5000 līdz 30000 EUR tik tiešām precīzs saistību apmērs gandrīz nemainīs procesa izmaksas un tā termiņu. Šajā summas amplitūdā saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu saistību dzēšanas posms visbiežāk būs viens gads. Ja saistības ir no 30001 EUR līdz 150000 EUR – divi gadi. Ja saistības pārsniedz 150000 EUR – trīs gadi.

KĀPĒC IZVĒLĒTIES MAKSĀTNESPĒJU?

Ja esat nonākuši lielu parādu gūstā, izeju no situācijas nemaz vairs nav tik daudz - 1. Jūs var mēģināt turpināt maksāt milzīgos kredītu procentus līdz brīdim, kad saprotat, ka neatliek naudas pat ēdienam vai mājoklim. 2. Nevarot vairs turpināt maksāt, ar bažām gaidīt piedziņas procesu un maksāt tiesu izpildītājiem. 3. Iziet maksātnespējas procesu. Zemāk aprakstīti iemesli, kāpēc cilvēki Latvijā arviem biežāk izvēlas tieši trešo variantu.

Maksātnespēja noteikti nav zīmogs uz mūžu

Aizvadot bezmaksas konsultācijas ar klientiem, kas interesējas par maksātnespējas procesu, mums nereti tiek uzdots jautājums, par to kādu ietekmi maksātnespēja atstās uz tālāko klienta dzīvi. Sabiedrībā iekultivēts nepareizs priekšstats, ka maksātnespēja kādā dzīves posmā cilvēkam ir “zīmogs uz mūžu”, gluži vai pielīdzinot to ar kriminālsodu saistītiem ierobežojumiem.

maksātnespēja

MAKSĀTNESPĒJA
NAV ZĪMOGS UZ MŪŽU

Tas viennozīmīgi ir mīts, kas iespējams tiek propogandēts no to personu puses, kam nav izdevīgi, ka maksātnespējīgo personu saistības tiek dzēstas. Maksātnespēja būtībā ir otra iespēja, t.i. likuma mērķis ir patērētāja maksātspējas atjaunošana. Maksātspējīgs patērētājs ir viens no veiksmīgas ekonomikas stūrakmeņiem. Likumdevējs to saprot, tāpēc ar Maksātnespējas likumu fiziskajai personai, kura iestigusi parādu “purvā” tik dziļi, ka nespēj un nespēs no tā izkļūt, tiek dota šī otra iespēja sākt dzīvi “no jauna”.
Spriežot pēc mūsu pieredzes, procentuāli Latvijā cilvēku skaits, kas nonākuši šajā parādu “jūgā” ir graujoši liels. Kā zināms, šī gada jūlijā stāsies spēkā izmaiņas ātro kredītu regulējošajos normatīvajos aktos, un ir pamatota cerība, ka šis būs plats solis, lai situāciju uzlabotu. Tāpat dzirdēti politiķu solījumi par to, ka maksātnespējas process tiks atvieglots fiziskajām personām. Arī tas būtu pozitīvs signāls cilvēkiem, kas parādu sloga dēļ jau pošas prom no Latvijas, kā arī tiem kas pārmērīgu saistību dēļ valsti jau pametuši.
SIA “Maksātnespējas” piedāvā bezmaksas sākotnējo konsultāciju birojā Kuģu ielā 11 (pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas) katru darba dienu, kā arī sestdienās, iepriekš vienojoties par konsultācijas laiku. Konsultācijai var pieteikties pa tālruni 23202032 vai spiežot pogu “BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA”