PARĀDU PIEDZIŅA AR MŪSU JURISTU BIROJU

Parādu piedziņa no saviem debitoriem ir aktuāla gan fiziskām, gan juridiskām personām, taču īpaši nozīmīga problēma tā ir tieši komersantiem, kuriem atsevišķu debitoru skaits var sasniegt pat vairākus simtus.

Kādēļ veikt parādu piedziņu ar mums?

Mūsu biroja speciālisti labi pārzina šīs jomas īpatnības mūsdienu Latvijā, sniedzot plašu pakalpojumu spektru. Klienta interešu aizstāvībai tiek veikti visi nepieciešamie darbi, tajā skaitā:

* Pārstāvība ārpustiesas strīdu risināšanā (pirmstiesas brīdinājumu sagatavošana, pretenziju, paskaidrojumu par pretenzijām sagatavošana u.c.)
* Alternatīvie strīdus izskatīšanas veidi
* Pārstāvība tiesās, tajā skaitā pieteikumu, paskaidrojumu, iesniegumu, lūgumu sagatavošana
* u.c. ar strīdu risināšanu saistītu jautājumu risināšana
Tiek izvērtēta debitora maksātspēja un citi faktori, un tikai pēc tam, pamatojoties uz kopā iegūto priekštatu, tiek izvēlēts tālākais rīcības plāns

PIEEJAS IZVĒLE KATRAM DEBITORAM

Mūsu biroja juristi rūpīgi analizē katru noteikto debitoru, no kura klients vēlas atgūt savus līdzekļus. Tiek izvērtēta debitora maksātspēja un citi faktori, un tikai pēc tam, pamatojoties uz kopā iegūto priekštatu, tiek izvēlēts tālākais rīcības plāns. Kādus ārpustiesas strīdu risināšanas variantus izvēlēties, kurus no tiem pielietot nav vērts, kā arī, kādu iztiesāšanas veidu izvēlēties (kā zināms, tie ir vairāki). Tiek uzklausīts arī klienta viedokli par turpmāk vēlamajām un nevēlamajām darbībām, argumentēti izklāstot situācijas novērtējumu.

PIEDZIŅAS PAMATOTĪBA

Pirms virzīt tālāk klienta piedziņas lietu, tiek vērtēta arī tās juridisko pamatotību. Tiek izpētīti klienta uzrādītie līgumi, faktūrrēķini un citi parādu pierādoši dokumenti un atklāti pārrunāta ar klientu lietas reālā situācija. Ja dotajos dokumentos ir trūkumi, tiek norādīts uz tiem un pārrunāti arī veidi, kā tos novērst.